„Poštovane kolegice i kolege!


U periodu od 07. do 09.12.2018. održat će se 1. konferencija za mlade medicinske sestre u gastroenterologiji u Zagrebu u hotelu Sheraton.  Ovim putem Vas podsjećam da je krajnji rok za slanje sažetaka 20.11.2018. Molim one koji to nisu učinili do sada, a prijavili su se da žele sudjelovati u oralnim prezentacijama to svakako i učine slanjem sažetka na e-mail: karlovic.rina@gmail.com. Isto tako još jednom koristim priliku da pozovem sve koji su još zainteresirani za sudjelovanje s posterima da izvrše upload sažetka preko sljedeće stranice:http://ecyg.eu/abstracts/  ili ako Vam je to jednostavnije možete poslati i na moj e-mail: karlovic.rina@gmail.com pa ću to učiniti ja.
Sažeci moraju biti na engleskom jeziku. Oralne prezentacije su na hrvatskom jeziku, a posteri moraju biti napisani na engleskom.
Na konferenciji će biti organizirane radionice i tečaj za medicinske sestre (za nas potpuno besplatno) pa Vas isto tako molim tko je zainteresiran da na e-mail karlovic.rina@gmail.com pošalje do 20.11.2018. ime i prezime osobe koja želi sudjelovati na radionicama i tečaju uz obaveznu napomenu za koju radionicu i područje ste zainteresirani. Radionice će biti vezane za: abdominalni ultrazvuk, doppler, elastografiju jetre, kontrastni ultrazvuk i endoskopiju (ERCP, EUS FNA, metode zaustavljanja krvarenja i polipektomije). Održavat će se tijekom petka i subote.
Tečaj koji se održava tijekom subote i nedjelje vezan je za nutricijsku potporu kod gastrointestinalnih bolesti  - ESPEN Life Long Learning Program (LLL) i za njega dobivate certifikat.
Napominjem da je ovo jedini način prijave za radionice i tečaj. Na samoj konferenciji neće biti moguće rezervirati mjesto zbog velikog broja već sad zainteresiranih. U ime Organizacijskog odbora medicinskih sestara:


Katarina Karlović, mag.med.techn."