Prva med.sestra koja je diplomirala modul Med. sestra u gastroenterologiji!!
Nadamo se da ćete biti ohrabrenje ostalim kolegama. 
Diploma je u životu mladog čovjeka kruna jednog razdoblja, potvrda njegovih zalaganja i sposobnosti,
 te dokaz ustrajnosti na putu vlastite afirmacije.

Čestitamo na diplomi !