Iza nas je još jedan uspješan međunarodni stručni skup.Zahvaljujemo organizatorima ,
pokroviteljima kao i svim predavačima ,gostima i sudionicima .

Prema evaluacijskim listićima za najbolji rad je izabran:
˝ Naša iskustva u rješavanju polipa kolona ESD tehnikom˝ / M.Paukovac, S.Bolješić

Najbolji predavači sa jednakim brojem glasova su kolege  M.Paukovac i  D.Grganić, čestitamo!

ODGOVOR HKMS NA ZAHTJEV ZA BODOVANJEM SKUPA